Pray and Practise

.
PRAY AND PRACTISE voor het leerlingentraject

Voor zij die meer willen leren van de kennis van Laxman bieden wij een individueel traject aan. Daarin gaan wij in op de specifieke thema’s waar je meer van wil leren, weten en ervaren. 

..

PRAY staat voor je richten naar iets groters dan je eigen ego.
PRAY staat voor het gebruiken van geestelijke en spirituele verbintenissen.
PRACTISE staat voor het materiële, het oefenen en het doen. 
PRACTISE staat voor dat wij altijd voortgaan en voortdurend veranderen. 

 

Pray and Practise is een sessie-reeks opgebouwd uit telkens drie stappen:

1. Oriëntatie gesprek
2. Les
3. Verdiepings-les

Hoelang een sessie (2 of 3) duurt is onderling af te spreken. Dit kan een aaneengesloten sessie van 4 uur zijn, of een terugkerende afspraak voor een aaneengesloten sessie, totdat je klaar bent om naar de verdieping les te gaan. Na iedere les sluiten we af met een korte evaluatie.

In een leerlingentraject van ‘Pray and Practise’ kunnen allerlei verschillende onderwerpen aan bod komen. Doel is dat we op verkenning gaan in de richting waarin jij je verder wilt ontwikkelen (Een aantal voorbeelden onderaan de pagina weergegeven). Je kiest je voorkeuren. Laxman geeft aan of daar bepaalde voorkennis of oefening voor nodig is. Hier kun je dan thuis verder mee aan de slag.

In principe is Pray and Practise een individueel traject. Mocht er interesse zijn een sessie-reeks samen met een partner of goede vriend-in te volgen, dan is naar elkaar luisteren en meebeleven een natuurlijk onderdeel van die reeks geworden. Jullie delen dan de aandacht en de tijd. Stem verwachtingen goed af en maak hierover een duidelijke afspraak.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

touch to healing1. Er zijn geen niveaus, getuigschriften, lesjaren of lesgroepen.
2. Pray and Practise is geen open les met een voordracht. Laxman bereid per sessie de door jouw aangegeven voorkeuren/doelen voor die je dan gaat onderzoeken.
3. Per sessie-reeks bekijken we samen je behoefte; verdieping / andere richting / aanvullend onderwerp.
4. In principe is Pray and Practise een individueel traject.
5. Per sessie: 4 uur op een dag (hetzij anders afgesproken)
6. Prijsindicatie: €150 (op basis van 4 uur aaneengesloten in de praktijk van Mantra Shakti)
7. Oriëntatie en evaluatiegesprek zijn kosteloos (in het eerste oriëntatiegesprek wordt geen indicatie afgegeven of én hoeveel u kunt leren). Maak voor een gesprek wel een afspraak.WAT VERWACHTEN WIJ?

sjamanisme

1. Pray and Practise is een begeleide-zelf-lerend energetische sessie en gaat over een door jou duidelijk gestelde vraag die je wilt onderzoeken.2. Iedere persoon doorloopt een eigen uniek leerlingen traject, waarin kennis, mantra’s en interesses van elkaar verschillen.3. De vier regeltjes bovenaan de pagina geven aan waarover Pray and Practise volgens Mantra Shakti voor staan.4. Gelijk als bij een sessie voor healing e.a. valt Pray and Practise ook onder alles wat wij bij onze Praktijk Informatie, Werkwijze, Bereidwilligheid, Disclaimer en AV vermelden.5. U ondertekend een Pray and Practise leerlingentraject formulier bij aanvang én alle evaluatiegesprekken.6. Mochten psychische en of relatie gerelateerde problematieken naar voren komen, dan verwijzen wij u door om contact op te nemen met een daarvoor opgestelde specialist. Wij wensen geen positie te nemen tussen de belangen van meerdere personen.7. Er worden geen opnames gemaakt, wel mag je zelf noteren. Wij noteren wat voor ons van belang is op de achterzijde van jouw aanmeldingsformulier.

PRAY AND PRACTISE kan gaan over:

MEDITEREN

Leren mediteren:- Meditatie houding- Ademhalingstechnieken (basis vanuit Yoga)- Verschillende meditatievormen- Mantra voor bij de meditatie- Meditatieve trans- Droom en dimensie reizen

MANTRA’S

Het leren van mantra’s:- Mantra’s leert Laxman jou als onderdeel van een bepaalde richting waarin je je wil ontwikkelen- Er zijn mantra’s voor; healing, meditatie, sjamanisme, voor jezelf of voor bij een ander

DRUMMING

Een trommel uit Nepal:- De huid spannen op een door Laxman gemaakt frame– Contact opbouwen met je eigen drum- Verschillende ritmes- Trans Drumming

TRANS

Leren om in trans te gaan:Je gaat in trans om je lichaam als energetisch intermediair in te zetten om informatie op te doen die wij anders in ons dagelijks leven niet altijd waarnemen. De ervaring die het lichaam opdoet (moet leren recetten op celniveau), geeft ons inzicht in onze energetische omgeving. De zielenreis die wij vervolgens naar verschillende dimensies kunnen maken kan op die manier beter beschermd plaatsvinden. Want zonder gezondheid van ons lichaam is er geen vooruitgang van onze geest.

SJAMANISME

Sjamanisme uit Nepal:Ook voor Sjamanisme uit Nepal ligt de basis bij meditatie. Alle kennisvormen uit het oude India komen voort uit de oude Yogi tradities. Daarin wordt meditatie gezien als de zuivere weg om tot inzicht te komen. Sjamanisme uit Nepal kent geen vaste gidsen. Door initiatie kiest een spirituele leermeester de leerling zelf uit. Deze leermeester kan uit alle windstreken en alle bestaansvormen komen; zowel mannelijk, vrouwelijk, dierlijk als elementair enz. Om tot contact te komen met een spirituele leermeester gaan zowel de leerling als een Yogi/Sjamaan in meditatie. Pas op het moment dat zij beide éénzelfde omschrijving kunnen geven de entiteit die zich aanmeld, dán pas is zeker dat de entiteit authentiek is en dat de leerling in staat is onderricht van de fysieke en spirituele leermeester te ontvangen. Dit traject van herkenning en erkenning zal altijd thema blijven in de verantwoordelijkheden die je met je mee draagt.- Mantra’s- Leren te beschermen- Sjamanistische trans- Leren te initiëren- Leren te manifesterenWij leiden niet op tot sjamanen die les kunnen geven aan anderen. Sjamanisme doe je voor jezelf en om je eigen verbindingen en healingsmethoden mee te versterken.

KUNDALINI

Kundalini energiestroom:Iedereen heeft kundalini energie, dit is onze levenskracht die over onze ruggengraat loopt. Door onze levensgebeurtenissen kunnen in onze energie stroom blokkades of vervuiling zijn ontstaan. Het gaat niet om activeren van onze kundalini, maar leren onze kundalini beter door te laten stromen zodat zij ons kan reinigen en kan voeden. > lees ook op Natuurlijk Herstellend Vermogen– Kundalini meditatie- Chakra meditatie- Bijbehorende mantra

TOUCH TO HEALING

Healing bij jezelf en anderen:– Praktische technieken- Theorie (basis; kundalini, chakra, Batha-Pitta-Kapha Ayurvedische archetypen)- Healing mantra’s

EXTRA ONDERSTEUNING

Extra ondersteuning (dus geen les) kan gegeven worden in het gezamenlijk bekijken van:- De Vedic Horoscopie- Andere coachingstechnieken o.a. NLP en Hypnose- Bastu/Vastu Shastra (de even oude kennis over ruimtelijke inrichting op basis van windrichtingen, elementen en gezondheid gelijk aan Feng Shui uit China)- Heb je zelf kennis van iets en wil je dit samen met Laxman vanuit meditatie opnieuw energetisch verkennen, dan kun je dit uiteraard ook bespreken

Iedereen komt uit dezelfde lichtbron. Door ons fysieke leven geven wij hier kleur en vorm aan. Zo stralen wij allemaal onze eigenheid uit, maar onze oorsprong blijft hetzelfde.

Begrijp dat ons welbevinden over een ander gemarkeerd wordt door het ‘lampenkapje’ wat wij om ons heen dragen.

pray and practise

Ons video- en beeldmateriaal is verkregen in overeenstemming met de persoon-en in beeld. Wilt u dit toch graag laten verwijderen, laat dit ons dan even weten.

.

Privacy en Disclaimer